Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego DYKTANDO 2014


prof. dr hab. Andrzej Markowski - językoznawca i leksykograf, pracownik naukowy Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, wiceprzewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy GUGiK. Członek Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN. Autor kilku monografii i około 200 artykułów naukowych. Popularyzator wiedzy o języku i propagator kultury języka w radiu, telewizji, w środowisku nauczycielskim i szkolnym. Autor licznych słowników, m.in. Nowego słownika poprawnej polszczyzny, i publikacji popularnonaukowych.

prof. dr hab. Walery Pisarek - polski językoznawca i prasoznawca. Specjalista w dziedzinie komunikowania masowego i socjolingwistyki. Honorowy prezes (pierwszy przewodniczący) Rady Języka Polskiego. Autor publikacji na temat języka polskiego, teorii informacji i komunikacji masowej. Od 1982 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1969–2000 dyrektor Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. Autor licznych wydań słownika ortograficznego. Pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Laureat wielu nagród, m.in. Śląskiego Wawrzynu Literackiego 2002 za książkę Nowa retoryka dziennikarska. W 2011 nadano mu tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, a w 2014 – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

prof. dr hab. Jerzy Bralczyk - językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Jest pracownikiem Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego PAN, członek m.in. Rady Etyki i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Collegium Invisibile. Popularyzator polszczyzny w telewizji i radiu.

prof. dr hab. Edward Polański - znawca współczesnej polszczyzny i kodyfikator polskiej ortografii, badacz problemów dydaktyki języka polskiego oraz twórca teorii kształcenia. Jest redaktorem naukowym Wielkiego słownika ortograficznego PWN. Twórca teorii kształcenia języka, rozwijanej w wielu pracach dydaktycznych. Wieloletni kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Były wieloletni przewodniczący Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna - katolicki prezbiter, były redemptorysta, doktor homiletyki, dyrektor Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Studium Homiletycznego. Jest członkiem Rady Programowej Podyplomowego Studium Retoryki w Instytucie Filologii Polskiej UJ w Krakowie, a także wykładowcą homiletyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz wydawcą serii Redemptoris Missio. Członek Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

prof. zw. dr hab. Jerzy Podracki - emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny najpierw Instytutu Języka Polskiego, a następnie Instytutu Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1972-1975 oraz 1986-1990 wykładowca języka polskiego w Seminarium Slawistycznym na Uniwersytecie w Bonn (Niemcy). Członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk - obecnie kierownik Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego tej Rady; członek Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; językowy konsultant naukowy w Polskim Radiu SA i w Telewizji Polskiej SA; członek zespołu ekspertów polonistycznych w CKE (prace nad modernizacją matury z języka polskiego od 2015 r.). Autor ponad 200 recenzji, artykułów, ekspertyz i książek zakresu językoznawstwa polonistycznego.