Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego DYKTANDO 2012


prof. dr hab. Walery Pisarek - przewodniczący Jury

Polski językoznawca i prasoznawca. Specjalista w dziedzinie komunikowania masowego i socjolingwistyki. Honorowy prezes (pierwszy przewodniczący) Rady Języka Polskiego. Autor publikacji na temat języka polskiego, teorii informacji i komunikacji masowej. Od 1982 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1969-2000 dyrektor Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie.
Autor książek m.in. Poznać prasę po nagłówkach, Retoryka dziennikarska i Słowa między ludźmi.Wstęp do nauki o komunikowaniu. Autor licznych wydań słownika ortograficznego.
Pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Laureat wielu nagród, m.in. Ślaskiego Wawrzynu Literackiego 2002 za książkę Nowa Retoryka Dziennikarska. W lutym 2007 za Słownik terminologii medialnej uhonorowany został Nagrodą Krakowska Ksiażka Miesiąca. W 2011 nadano mu tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

prof. dr hab. Andrzej Markowski - autor tekstu Dyktanda

językoznawca i leksykograf, pracownik naukowy Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Języka Polskiego, wiceprzewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN. Popularyzator wiedzy o języku i propagator kultury języka; autor licznych słowników, m.in. Nowego słownika poprawnej polszczyzny, i publikacji popularnonaukowych.

prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zasiada w Prezydium Rady Języka Polskiego PAN oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Rady Etyki i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Collegium Invisibile.
Profesor Bralczyk odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi (1988) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998).

prof. dr hab. Edward Polański

wybitny znawca współczesnej polszczyzny i kodyfikator polskiej ortografii, badacz problemów dydaktyki języka polskiego oraz twórca teorii kształcenia. Jest redaktorem naukowym fundamentalnej edycji Wielkiego słownika ortograficznego PWN. Twórca teorii kształcenia języka, rozwijanej w wielu pracach dydaktycznych. Wieloletni kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Były wieloletni przewodniczący Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna

katolicki prezbiter, były redemptorysta doktor homiletyki, dyrektor Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Studium Homiletycznego. Jest członkiem Rady Programowej Podyplomowego Studium Retoryki w Instytucie Filologii Polskiej UJ w Krakowie, a także wykładowcą homiletyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz wydawcą serii Redemptoris Missio.