Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego DYKTANDO 2016


prof. dr hab. Andrzej Markowski - językoznawca i leksykograf, pracownik naukowy Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, wiceprzewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy GUGiK. Członek Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN. Autor kilku monografii i około 200 artykułów naukowych. Popularyzator wiedzy o języku i propagator kultury języka w radiu, telewizji, w środowisku nauczycielskim i szkolnym. Autor licznych słowników, m.in. Nowego słownika poprawnej polszczyzny, i publikacji popularnonaukowych.

prof. dr hab. Walery Pisarek - polski językoznawca i prasoznawca. Specjalista w dziedzinie komunikowania masowego i socjolingwistyki. Honorowy prezes (pierwszy przewodniczący) Rady Języka Polskiego. Autor publikacji na temat języka polskiego, teorii informacji i komunikacji masowej. Od 1982 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1969–2000 dyrektor Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. Autor licznych wydań słownika ortograficznego. Pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Laureat wielu nagród, m.in. Śląskiego Wawrzynu Literackiego 2002 za książkę Nowa retoryka dziennikarska. W 2011 nadano mu tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, a w 2014 – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

prof. dr hab. Jerzy Bralczyk - językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Jest pracownikiem Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego PAN, członek m.in. Rady Etyki i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Collegium Invisibile. Popularyzator polszczyzny w telewizji i radiu.

prof. dr hab. Edward Polański - znawca współczesnej polszczyzny i kodyfikator polskiej ortografii, badacz problemów dydaktyki języka polskiego oraz twórca teorii kształcenia. Jest redaktorem naukowym Wielkiego słownika ortograficznego PWN. Twórca teorii kształcenia języka, rozwijanej w wielu pracach dydaktycznych. Wieloletni kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Były wieloletni przewodniczący Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna - katolicki prezbiter, teolog i językoznawca; dyrektor Instytutu Liturgicznego i kierownik Katedry Komunikacji Religijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (przewodniczący Zespołu Języka Religijnego, członek Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego, Zespołu Kultury Żywego Słowa, Zespołu Języka Medycznego), członek Międzynarodowego Komitetu Slawistów (przewodniczący Komisji Języka Religijnego), członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN; pomysłodawca i autor Poznańskiego Dyktanda Pokutnego; redaktor naukowej serii językoznawczej Teolingwistyka; autor m.in. Zasad pisowni słownictwa religijnego (2004) i Pisowni słownictwa religijnego (2011); interesuje się językiem religijnym, komunikacją religijną, retoryką, teologią homiletyczną; mieszka w Krakowie.