22 listopada 2009 roku

godz. 11.00

Górnośląskie Centrum Kultury
pl. Sejmu Śląskiego 2
Katowice

Ze względu na transmisję telewizyjną, uprzejmie prosimy o przybycie do godz. 10.00.

KOMUNIKAT

Informujemy, że 4 listopada 2009 r. została zakończona rejestracja uczestników "Ogólnopolskiego Dyktanda 2009".

Spośród 1010 osób, które jako pierwsze zgłosiły chęć udziału w "Ogólnopolskim Dyktandzie 2009", 47 nie spełniło warunków określonych w regulaminie (osoby poniżej 16 roku życia, zgłaszający się wielokrotnie, absolwenci filologii polskiej) bądź wycofało swój akces. W związku z tym na liście zakwalifikowanych do udziału w konkursie znaleźli się również chętni, których zgłoszenia oznaczono - zgodnie z kolejnością rejestracji - numerami 1010-1057.

Spośród 200 kolejnych osób, które zgłosiły chęć udziału w konkursie, 17 nie spełniło warunków określonych w regulaminie (osoby poniżej 16 roku życia, zgłaszający się wielokrotnie) bądź wycofało swój akces. W związku z tym lista zakwalifikowanych do udziału w "Ogólnopolskie Dyktandzie 2009" została wydłużona i znaleźli się na niej chętni, których zgłoszenia oznaczono - zgodnie z kolejnością rejestracji - numerami 1058 - 1275.

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu oraz lista osób rezerwowych zostanie zamieszczona na stronie www.dyktando.info.pl 18 listopada 2009 r.